Zorg op maat tehuis

Wij bieden zorg aan hulpbehoevende ouderen afgestemd op de individuele zorgbehoefte. Ora et Labora is een liefdevol thuis, waar de zorg zich aanpast aan de gezondheidsontwikkeling.

24 uur per dag

Met een vast team wordt er 24 uur per dag zorg geleverd, van lichte huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging met logeermogelijkheden voor familie.

Verzorging

Wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige, beschermde en prettige huiselijke leefomgeving.

Verpleging

Een thuis voor alle zorgbehoeftes zoals specialistische zorg, overbruggingszorg en ziekenverpleging.

Laatste levensfase

Aan de laatste levensfase en terminale zorg besteden wij vanzelfsprekend intensieve zorg en extra veel aandacht.

Ora et Labora

Wie bieden alle ouderen een thuis, een veilige en comfortabele omgeving, ongeacht levensbeschouwing
  • 24 uur per dag zorg
  • Kleinschalige woonvorm
  • Liefdevol en persoonlijk
  • Intensieve verpleging
  • Voor iedereen toegankelijk
Een thuis, waar de zorg zich aanpast aan persoonlijke wensen, waarden en normen

Iedereen is welkom in Ora et Labora, ongeacht de levensbeschouwing. Het huis heeft echter een christelijke grondslag. We bieden zorg in de breedste zin aan de hulpbehoevende oudere, naar wens en (zorg)behoefte van de individuele bewoner.

Ora et Labora

Scheepshellingstraat 79
9665 KB, Oude Pekela

Telefoon: 0597-615150

06-15576188

 

 

 

 

 

E-mail: info@ora-et-labora.nl

Wij zijn HKZ gecertificeerd