Klachtenprotocol

Klacht indienen

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Ora et Labora of een van haar medewerkers? Dan adviseren wij u, middels mail (info@ora-et-labora.nl) of telefonisch (0597613221) contact op te nemen. Wij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Komen wij er samen niet uit of wilt u om andere redenen uw klacht elders neerleggen?
Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris info@klachtenloket-zorg.nl of 070 – 310 53 92 Deze is er voor advies, ondersteuning en bemiddeling. Ook kan deze u de verschillende klachtmogelijkheden vertellen.

Als u na bemiddeling of direct een oordeel wilt over uw klacht, dan kunt u zich tot de geschillencommissie zorg wenden. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter en spreekt een oordeel uit over uw klacht. Deze commissie handelt bij voorkeur klachten waarvoor eerst een bemiddelingstraject is doorlopen, maar u kunt de commissie ook rechtstreeks aanspreken. Zie ook degeschillencommissiezorg.nl