Visie

Ora et Labora is een particuliere woonzorgvoorziening die ouderen een thuis biedt in een veilige en comfortabele omgeving. Een thuis, waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen.

Liefdevolle verpleging

Liefdevolle en persoonlijke verpleging zijn als vanzelfsprekend in de dagelijkse zorg verweven. Verzorgers van Ora et Labora zullen altijd rekening houden met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.

Zorg op maat

De individuele zorg voor de bewoners is de drijfveer van Ora et Labora. Met een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen wordt er 24 uur per dag zorg geleverd, van lichte huishoudelijke hulp tot aan intensieve verpleging.

Bewoners van het huis zouden voor zover mogelijk niet meer hoeven te verhuizen. Ook aan de laatste levensfase en terminale zorg besteden wij veel zorg en aandacht.

Wij bieden ook tijdelijk verblijf, zoals voor herstel, crisisopvang, respijt- en overbruggingszorg.

Ook indien de cliënt dit wenst is er mogelijkheid tot dagbesteding. Welke dagen en welke vorm wordt in overleg met de cliënt bepaald.

Lees ook het kwaliteitsverslag van 2022

Kleinschalige woonvorm

Daarnaast bieden wij ziekenverpleging, gespecialiseerde verpleging en tijdelijk verblijf. Ora et Labora biedt hulpbehoevende ouderen een goed alternatief; wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige, beschermde leefomgeving met professionele zorg op maat.

Vrijblijvend contact via e-mail of telefoon

Wij zijn HKZ gecertificeerd

HKZ logo